KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW 08.09.2019

W dniach 11 – 12 września 2017 r. (tj. środa, czwartek) w bibliotece Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Zarzeczu odbędzie się KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW.
Osoby zainteresowane sprzedażą podręczników proszone są o dostarczenie książek do dnia 9 września
(tj. poniedziałek) do biblioteki (do godz. 14.00). We wtorek (10 września) podręczniki można również składać u wychowawcy w internacie – od godz. 14.00.
Każdą książkę należy opisać ołówkiem na stronie tytułowej w następujący sposób:
IMIĘ I NAZWISKO np.: Jan Kowalski
KLASA np.: kl. II TŻiUG
PROPONOWANA CENA np.: cena: 10 zł.

Wraz z książkami należy przedłożyć w bibliotece wykaz podręczników przekazywanych na kiermasz zamieszczając na nim imię i nazwisko sprzedającego, tytuły książek, oraz cenę (identyczną z ceną proponowaną na stronie tytułowej książki).
Zakupu podręczników można dokonać w środę w godz. 12.15 – 15.00 oraz w czwartek podczas przerw międzylekcyjnych, w godzinach pracy biblioteki.

Pieniądze za sprzedane podręczniki wypłacane będą w bibliotece, od poniedziałku (16 września)
od godziny 11.30

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17