Internat

Internat przy ZS w Zarzeczu:
– Zlokalizowany jest na terenie szkoły
– Stwarza wyśmienite warunki do mieszkania i nauki
– Zapewnia pomoc opiekuńczo – wychowawczą przez cały rok szkolny od niedzieli do piątku
– Pobyt w internacie jest bezpłatny
– Domowe obiady
– Możliwość rozwijania zainteresowań
– Przyjazna atmosfera

Oferujemy:
– pokoje 2-4 osobowe
– stołówkę
– dostęp do WiFi
– bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi
– świetlicę
– siłownię (w budynku szkoły)

Wychowawcy internatu:
– Barbara Kopeć
– Alicja Pilch
– Kornak Bernadeta
– Lidia Mach- Florek

Harmonogram dnia:

06:30 pobudka
06:40 – 07:00 toaleta poranna
07:00 – 07:20 śniadanie
07:20 – 07:35 ścielenie łóżek, sprzątanie, wietrzenie pokoi
07:35 – 07:45 sprawdzanie pokoi przez wychowawców
07:35 – 07:45 uczniowie opuszczają internat w celu udania się na zajęcia lekcyjne
08:00 – 15:30 zajęcia edukacyjne w szkole
13:00 – 15:30 obiad
13:00 – 16:00 czas wolny;
16:00 – 18:00 nauka własna w swoich pokojach
18:00 – 18:20 kolacja
18:20 – 20:30 czas wolny, opuszczenie internatu za zgodą wychowawcy
od 21:00 wszyscy mieszkańcy internatu przebywają na swoich piętrach
20:30 – 21:30 toaleta wieczorna
21:30 – 22:00 przygotowanie do snu
22:00 – 06:00 cisza nocna, zakaz przemieszczania się po pokojach
18:00 – 22:00 oglądanie telewizji – w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą wychowawcy do 23:00

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17