Rekrutacja

Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem.
Będziesz mieć ciągły kontakt z klientami.
Praca jest kreatywna, czasami jednak jest monotonna i wymaga wytrzymałości fizycznej.

Nauka trwa 3 lata
Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikację „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”.

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Śledzi mody i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne środki fryzjersko-kosmetyczne.

Możesz podjąć pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych.
Możesz też prowadzić własny salon fryzjerski.
Uprawnienia fryzjerskie są honorowane w całej Unii Europejskiej

Program nauczania obejmuje:
• przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
• przedmioty zawodowe związane z technikami i technologią fryzjerstwa, działalnością usługową we fryzjerstwie oraz językiem obcym zawodowym,

Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych - również w salonach fryzjerskich pod okiem doświadczonych specjalistów.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17