Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej na rok szkolny

/Profil kształcenia „drugiego wyboru”

INFORMACJE O KANDYDACIE


ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE:

Pozostałe informacje:


język angielskijęzyk niemieckiinny

i / lub

Zwracam się z prośbą o przydzielenia mi miejsca w Internacie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu.


Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17