• TECHNIK HOTELARSTWA Z INNOWACJĄ AGROTURYSTYKA

     

    ·         dodatkowe zajęcia z organizacji agroturystyki,

    ·         przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy,

    ·         przedmiot dodatkowo punktowany przy rekrutacji: geografia,

    ·         przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub biologia oraz język obcy do wyboru:
              j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski.


    Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to z pewnością takim zawodem jest technik hotelarstwa. Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nietrudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Absolwenci kierunku technik hotelarstwa będą posiadali umiejętności w zakresie sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym, tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego, planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej, obsługi rachunkowej firm. W ramach zajęć dodatkowych zapoznają się z prowadzeniem agroturystyki, zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej.