• KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

      

    Klasa humanistyczno-kulturowa to oferta do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zdolności humanistyczne, mają zainteresowania literackie, kulturowe, teatralne,  filmowe, pasje czytelnicze, chcieliby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach z twórcami kultury. Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w tej klasie mogą liczyć na profesjonalne warsztaty aktorskie, spotkania z ludzi filmu, teatru, szeroko pojętej kultury. Będą mogli aktywnie uczestniczyć w wyjazdach do teatru, kina i innych formach kultury.

    PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE:

    • j. polski
    • matematyka
    • historia
    • j. angielski

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

    • j. polski
    • historia
    • j. angielski


    PROPONOWANE JĘZYKI OBCE

    • j. angielski
    • j. niemiecki / j. rosyjski

    ZAJĘCIA DODATKOWE

    ·         warsztaty teatralne/filmowe

    PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

    ·         edukacja teatralna

    ·         edukacja filmowa

    Jakie studia po ukończeniu nauki:  

    • prawo
    • psychologia
    • socjologia
    • pedagogika
    • politologia
    • polityka społeczna
    • filologia polska
    • filologia angielska
    • dziennikarstwo, public relations
    • teatrologia, komunikacja społeczna
    • historia sztuki i ochrona dóbr kultury
    • kulturoznawstwo
    • filozofia i wiele innych.

    Ukończenie nauki w tej klasie otwiera drogę do pracy w takich zawodach jak:

    • prawnik
    • historyk
    • dziennikarz
    • krytyk teatralny/filmowy
    • filozof
    • politologpsycholog
    • pedagog i wiele innych