•  

    CUKIERNIK

     symbol cyfrowy zawodu: 751201

     kwalifikacje zawodowe:

    •          branża spożywcza (SPC)

    •          SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

     

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

    1) stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;

    2) magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;

    3) sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;

    4) wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

    Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.