ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 02.09.2019

Pierwszy dzwonek wybrzmiał 2 września. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą Świętą. W homilii ksiądz Krzysztof, mówił o zdolnościach, które otrzymaliśmy od Boga i które mamy obowiązek rozwijać i doskonalić. Pamiętaliśmy również o przypadającej w tym czasie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, czego wyrazem było złożenie przez pierwszoklasistów wiązanki kwiatów przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej.
W szkole pan Dyrektor przywitał grono pedagogiczne i uczniów, a w szczególności młodzież klasy pierwszej w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk oraz technik rolnik.
Wszystkim uczniom życzył wielu sukcesów w nauce, a nauczycielom – wytrwałości i cierpliwości w codziennej pracy z uczniami.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17