OGŁOSZENIE WYNIKÓW MATUR 10.08.2020

Drodzy absolwenci!

Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie 10:00.

Prosimy po odbiór przyjść w maseczce, z własnym długopisem oraz przy wejściu zdezynfekować ręce 🙂

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17