„ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE” cz. II 24.09.2018

Już po raz drugi w naszej szkole zagościł zespół Full Power Spirit. Tegoroczne spotkanie to kontynuacja programu profilaktycznego, w którym nasi uczniowie uczestniczyli po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku. Do udziału w programie zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Tematem spotkania było poszukiwanie przez młodego człowieka w dzisiejszym świecie szeroko pojętego szczęścia, sprawdzanie, gdzie dziś warto szukać: szacunku, miłości i akceptacji. Występ oparty był o utwory z projektów „HIP – HOP DEKLAOG”, „8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW – SIŁA SERCA KONTRA SIŁA PIĘŚCI” a także o utwory z projektu „7 GRZECHÓW”. Program artystyczny podparty był świadectwami z życia artystów. Zawierał również elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany był na realizację przesłania: STOP PRZEMOCY. Słowo mówione, śpiewane czy też rapowane podpierano obrazem wykorzystując do tego celu specjalnie przygotowane wizualizacje.

Przekazywane treści oraz sposób przekazu zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez młodzież. Wierzymy, że każdy wyniósł ze spotkania refleksję, która pomoże w dokonywaniu w życiu pozytywnych wyborów oraz wartościowego przeżywania swojej młodości. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wsparcie tej inicjatywy.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17