Zastępstwa

Aktualne zastępstwa znajdują się na stronie e-dziennika w zakładce „plan lekcji” – dostępne po zalogowaniu * link: 
https://synergia.librus.pl/plan_lekcji

* Aby uzyskać login i hasło skontaktuj się ze szkolnym administratorem dziennika elektronicznego lub wychowawcą klasy – do logowania uprawnieni są wyłącznie uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17