Rekrutacja

Praca informatyka to najczęściej praca indywidualna. Często wymaga kontaktu z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredniego, jak i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

Praca może wymagać także bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi: współpracownikami, przełożonymi, klientami.

Czasami praca odbywa się pod silną presją czasu.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk.

Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.

Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Informatyk pracuje zwykle 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.

Praca odbywa się głownie w pozycji siedzącej, w pomieszczeniach zamkniętych, przy monitorach komputerów. Podczas pracy niezbęde jest korzystanie z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników.

Ponadto informatyk narażony jest na oddziaływanie pola elektromagnetycznego.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
‣ Działalność gospodarcza w gastronomii
‣ Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
‣ Język obcy zawodowy
‣ Zasady żywienia
‣ Organizacja produkcji gastronomicznej
‣ Usługi gastronomiczne
‣ Zajęcia praktyczne

Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami
i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w Sieniawie,
Hotel w Arłamowie.

Organizujemy również pokazy sztuki kulinarnej, wycieczki
do firm branży żywieniowej oraz wyjazdy na targi
gastronomiczno-hotelarskie. Nasza młodzież pozytywnie
wyróżnia się w środowisku lokalnym podczas organizacji
i obsługi gastronomicznej wielu imprez i uroczystości.
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kulinarnych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

‣ baristy,
‣ barmana,
‣ kelnera,
‣ kuchni molekularnej i innych.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17