Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Grecji.

Praktyki odbędą się w ramach projektu:  „Staże zawodowe – podróż po wiedzę i doświadczenie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049155 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

 

Staż realizowany będzie w terminie 14.10 – 27.10.2018 (w tym dwa dni podróży) w miejscowości Platamonas w Grecji.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

 

Główne cele projektu:

  • Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
  • Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
  • Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze miękkim,
  • Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego, przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
  • Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów.

 

Warunkiem uczestnictwa jest poprzez  złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu pani Barbary Juroszek – Sowa.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

  • są uczniami szkoły klas 2-4;
  • kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych lub technik logistyk
  • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
  • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
  • cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).

 

Termin składania zgłoszeń to  11 września 2018r., godzina 14:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.

 

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.

W związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie” od początku roku szkolnego rozpoczynamy rekrutację dla uczniów Technikum w zawodzie Technik Logistyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych na staż zawodowy w Grecji.

Rekrutacja trwa do 11 września do godz. 14:00.

Wyniki zostaną ogłoszone 15 września 2018 r.

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i rekrutacji (PDF).

Regulamin uczestnictwa

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce „Do pobrania” oraz w sekretariacie Szkoły.

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

Formularz zgłoszeniowy

Tutaj znajdzie się Program praktyk oraz przygotowania do praktyk zagranicznych… – strona w edycji

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17