KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja T.15

„Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” – 2 semestry 
(przy posiadanym wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji T.6 umożliwia zdobycie nowego zawodu: technik
żywienia i usług gastronomicznych
).

Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki
z pracą zawodową.

Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen,
tak jak w przypadku uczniów.

   Warunki uczestnictwa:

 • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kucharza;
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Strój roboczy i obuwie ochronne.

 Cele kursu:

 • Przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu;
 • Doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy;
 • Umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia.

 Dlaczego warto?

 • Bezpłatna forma kształcenia;
 • Zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);
 • Możliwość skrócenia liczby godzin  poprzez przepisanie oceny z przedmiotów realizowanych w poprzednim kształceniu, np. z przedsiębiorczości, ekonomiki, technologii gastronomicznej, bhp czy zajęć praktycznych;
 • 60% godzin to zajęcia w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w pracowniach symulacyjnych i kuchniach renomowanych restauracji;
 • Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17