KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia skierowaną do osób dorosłych, zainteresowanych przekwalifikowaniem się bądź zdobyciem nowego zawodu.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu prowadzi nabór na kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w następujących kwalifikacjach:

T.6 „Sporządzanie potraw i napojów”
– 3 semestry
(przy wykształceniu zawodowym zdobycie zawodu: kucharz)

T.15 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”
– 2 semestry
(przy wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji T.6 zdobycie zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych)

R.3 „Prowadzenie produkcji rolniczej”
– 2 semestry
(przy wykształceniu zawodowym zdobycie zawodu: rolnik)

R.16 „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej”
– 1-2 semestry
(przy wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji R.3 zdobycie zawodu: technik rolnik)

Wypełnij podanie on-line!
pobierz podanie – tylko jeśli posiadasz pakiet Office 2007 lub nowszy

Wyślij wypełnione podanie na adres: zszarzecze@onet.pl

Przykład prawidłowo wypełnionego podania on-line

Możesz także wypełnić standardową wersję podania i dostarczyć ją do szkoły. Podania są do pobrania w zakładkach poszczególnych kwalifikacji widocznych obok!

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17