Rada rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Małgorzata Białogłowska

Za-ca: Joanna Banowicz

Sekretarz: Bożena Pajda

Skarbnik: Monika Garbarz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Ewa Michalik

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17