Rada rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2015/2016

Przewodnicząca: Małgorzata Nawolska

Za-ca: Dorota Sosnowska

Sekretarz: Lucyna Lewko

Skarbnik: Bożena Pajda

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17