Praktyki zawodowe szansą na rozwój polskiego rynku pracy

Informacje na temat projektu:
„Praktyki zawodowe szansą na rozwój polskiego rynku pracy”

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17