Rekrutacja

Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem.
Kontakty z ludźmi sprowadzają się przede wszystkim do współpracowników.

Praca bywa kreatywna, czasami jednak jest monotonna i wymaga wytrzymałości fizycznej.

Piekarz odpowiada za zdrowie konsumenta.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

Praca piekarza to praca zmianowa. W okresie nasilenia prac może odbywać się ona w nocy, a nawet w dni świąteczne.

Głównie pracuje się na stojąco, w pomieszczeniach zamkniętych
o dużym natężeniu hałasu, wysokiej temperaturze i zapyleniu.
Praca wymaga sprawności i siły fizycznej.

Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracę znajdziesz w zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych.

Możesz także pracować na własny rachunek prowadząc własną działalność.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Język obcy w rolnictwie
‣ Przepisy ruchu drogowego
‣ Prowadzenie działalności rolniczej
‣ BHP w produkcji rolniczej
‣ Produkcja roślinna
‣ Produkcja zwierzęca
‣ Technika w rolnictwie

Współpracujemy z wiodącymi firmami branży rolniczej
działającymi na naszym terenie, jak również z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w zakresie szkoleń, praktyk i kursów.

Organizujemy również wycieczki na targi rolnicze oraz
do firm i gospodarstw specjalistycznych.

Podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

prawa jazdy kat. T,
chemizacji,
wózków widłowych,
operatora kombajnu zbożowego i inne.

Uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi,
jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17