Nowe umiejętności – nowe możliwości

Całkowita wartość Projektu: 759 145,35 zł

Łączna wysokość dofinansowania Projektu: 683 230,80 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 645 273,54 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 37 957,26 zł

 

Projekt: „NOWE UMIEJETNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI”
realizowany w latach 2016-2019

Dyrektor naszej szkoły Pan Bogusław Bąk wraz z koordynatorką projektu Panią Elżbietą Wołoszyn-Bąk podpisali umowę z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji uczniów technikum kształcącym w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

W projekcie wezmą udział obecni i nowi uczniowie z naboru w latach kolejnych, ponieważ będzie on realizowany do 2019 roku.

Planowane są kursy kwalifikacyjne oraz wizyty studyjne do renomowanych zakładów gastronomicznych (np. Hotel Arłamów). Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z płatnych staży wakacyjnych w przedsiębiorstwach regionu, które stworzą możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Unowocześnieniu ulegnie również baza dydaktyczna. Planowana jest nowoczesna pracownia komputerowa dla zawodu technik logistyk oraz wyposażenie pracowni obsługi klienta dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Jest to ogromna szansa dla naszych uczniów, ponieważ zostaliśmy zakwalifikowani do projektu jako jedyna szkoła w powiecie Przeworskim. Mamy nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom nasi absolwenci będą dobrze wykwalifikowanymi pracownikami, którzy znajdą swoje miejsce na lokalnym rynku pracy.

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Nowe umiejętności – nowe możliwości” rozpoczynamy rekrutację dla uczniów Technikum na staż zawodowy – dla uczniów TŻiUG i TL.

Rekrutacja będzie trwać do 15 lutego 2017 r. (tj. środa)
– wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń.

Formularz rekrutacji do pobrania na stronie internetowej lub w biurze projektu (księgowość).

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie kursu dla młodzieży:

kurs kelnerski

8 maja 2018 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie kursu dla młodzieży:
kursy obsługi wózków widłowych

25 kwietnia 2018 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Informacje o ofertach złożonych w postępowaniach na przeprowadzenie kursów dla młodzieży:

kursy kelnerski, kurs obsługi wózków widłowych

20 kwietnia 2018 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Ogłoszenia o zamówieniach na realizację kursów dla młodzieży:

kurs kelnerski, obsługi wózków widłowych

19 kwietnia 2018 r.

KURS KELNERSKI

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

Informacje o unieważnieniu postępowania na organizację kursu kelnerskiego:

9 kwietnia 2018 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF (niedostępny)

 

Informacje o wyborze ofert na przeprowadzenie kursów dla młodzieży:

kursy barmański, baristyczny, carvingu, obsugi kas fiskalnych

28 marca 2018 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Informacje o ofertach złożonych w postępowaniach na przeprowadzenie kursów dla młodzieży:

kursy kelnerski, barmański, baristy, carvingu, obsługi kas fiskalnych

21 marca 2018 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Ogłoszenia o zamówieniach na realizację kursów dla młodzieży:

kurs barmański, kelnerski, baristy, carvingu, kas fiskalnych

21 marca 2018 r.

KURS KELNERSKI

KURS BARMAŃSKI

KURS BARISTYCZNY

KURS CARVINGU

KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

Odpowiedzi na pytanie z dnia 13.03.2018

 

Informacje o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego z ekranem, drukarki i czytnika kodów kreskowych:

03 sierpnia 2017 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego z ekranem, drukarki i czytnika kodów kreskowych.

21 lipca 2017 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

Kliknij, aby pobrać plik .DOC

Pytania i wyjaśnienia

Odpowiedź na pismo z dnia 24.07.2017

Odpowiedź na pismo z dnia 27.07.2017

 

Informacje o wyborze ofert na przeprowadzenie kursów dla młodzieży:

kursy baristyczny, carvingu, obsugi kas fiskalnych

13 kwietnia 2017 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Informacje o wyborze ofert na przeprowadzenie kursów dla młodzieży:

kursy kelnerski, barmański

3 kwietnia 2017 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Informacje o ofertach złożonych w postępowaniach na przeprowadzenie kursów dla młodzieży:

kursy kelnerski, barmański, baristy, carvingu, obsługi kas fiskalnych

27 marca 2017 r.

Kliknij, aby pobrać plik .PDF

 

Ogłoszenia o zamówieniach na realizację kursów dla młodzieży:
Termin składania ofert:
– 23 marca 2017 r. – kurs barmański
– 24 marca 2017 r. – kursy kelnerski, baristy, carvingu, kas fiskalnych

KURS KELNERSKI

KURS BARMAŃSKI

KURS BARISTYCZNY

KURS CARVINGU

KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

8 marca 2017 r.

KURS KELNERSKI

KURS BARMAŃSKI

KURS BARISTYCZNY

KURS CARVINGU

KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

 

Ogłoszenia o zamówieniach na realizację kursów dla młodzieży:
Termin składania ofert – 27 lutego 2017 r.

KURS KELNERSKI

KURS BARMAŃSKI

KURS BARISTYCZNY

KURS CARVINGU

KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

 

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17