Rekrutacja

Atuty klasy mundurowej:
- zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych,
- poznanie specyfiki pracy służb mundurowych: policji, wojska, straży pożarnej, służby celnej, więziennej,
- zajęcia rozwijające sprawność fizyczną: elementy sztuk walki i samoobrony,
- ćwiczenia praktyczne na strzelnicy,
- zajęcia prowadzone przez pracowników policji, wojska, straży,
- wyjazdy programowe,
- udział w rozprawach sądowych.

Perspektywy dalszego kształcenia:
- nauka na każdym wybranym kierunku studiów,
- nauka w szkołach pomaturalnych i policealnych,
- łatwiejszy wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, wojskowe i inne szkoły służb mundurowych.

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17