KKZ RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Obecnie odbywa się edycja Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ) w zawodzie ROLNIK – kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej:

edycja 2018 – która trwa od września 2018 do grudnia 2019

Słuchaczy KKZ prosimy o zapoznanie z właściwym harmonogramem zajęć, a także jego ponowne sprawdzenie dzień przed planowanymi terminami zjazdów, gdyż z przyczyn losowych mogą być wprowadzone zmiany.

Harmonogramy zajęć znajdują się w plikach PDF do pobrania (może nie otwierać się w przeglądarce Firefox bez zainstalowanego odpowiedniego rozszerzenia).

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17