KKZ RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Obecnie odbywają się dwie edycje Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) w zawodzie ROLNIK – kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej:

edycja 2017 – która trwa od września 2017 do grudnia 2018

edycja 2018 – która trwa od września 2018 do grudnia 2019

Słuchaczy KKZ prosimy o zapoznanie z właściwym harmonogramem zajęć, a także ich ponowne sprawdzanie dzień przed planowanymi terminami zjazdów, gdyż z przyczyn losowych mogą być wprowadzone zmiany.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla kursu edycji 2018:

15-16 września 2018 r.

godz. 8:00

Harmonogramy zajęć znajdują się w plikach PDF do pobrania.

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17