Godziny dla rodziców

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2017 r.

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17