Dla uczniów

e-dziennik Librus Synergia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, w naszej szkole od 2014 roku obowiązuje dokumentacja elektroniczna, która umożliwia Uczniom stały kontakt ze szkołą oraz natychmiastową wymianę istotnych informacji.

Korzyści dla Uczniów – czytaj więcej

Każdemu Uczniowi w pierwszym dniu nauki zostaje przydzielony indywidualny login, umożliwiający logowanie do strony dziennika elektronicznego
https://synergia.librus.pl/

Na stronie e-dziennika istnieje możliwość sprawdzenia planu lekcji, śledzenia zastępstw, bieżących ocen i podgląd frekwencji.

W przypadku braku loginu bądź problemów z logowaniem prosimy kontaktować się ze szkolnym administratorem sieci Librus Synergia
(p. Elżbieta Kanjerska, p. Stanisław Zagaja) lub wychowawcą klasy.

Zachęcamy uczniów do kontaktu w dowolnej sprawie z każdym nauczycielem lub przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego – skład Samorządu Uczniowskiego

Wszystkich uczniów zachęcamy również do korzystania z dodatkowych zajęć, które pomogą przygotować się do egzaminów zewnętrznych lub pomogą w rozwijaniu własnych zainteresowań.

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17