Dla rodziców

e-dziennik Librus Synergia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców w naszej szkole od 2014 roku obowiązuje dokumentacja elektroniczna, która umożliwia Rodzicom śledzenie postępów młodzieży w nauce, stały kontakt ze szkołą oraz natychmiastową wymianę istotnych informacji.

Korzyści dla Rodzica – czytaj więcej

Każdy Rodzic/Opiekun ma przydzielony indywidualny login umożliwiający logowanie do strony https://synergia.librus.pl/

W przypadku braku loginu bądź problemów z logowaniem prosimy kontaktować się ze szkolnym administratorem sieci Librus Synergia lub wychowawcą klasy.

W dowolnej sprawie możesz skontaktować się z każdym wychowawcą, nauczycielem i opiekunem – godziny dla rodziców

lub przedstawicielem Rady Rodziców – skład Rady Rodziców

Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentacją szkolną – obowiązujące dokumenty szkolne

Załączone pliki

Kontakt

Adres: 37- 205 Zarzecze 1
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17